X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Warsztaty prawne w Ministerstwie Sprawiedliwości

Klasa 2e uczestniczyła w warsztatach Dzień z prawem, organizowanych w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zajęcia inaugurujące tegoroczną edycję projektu przeprowadzono właśnie z naszą szkołą.

Spotkali się z nami dwaj Wiceministrowie Sprawiedliwości - pan Łukasz Piebiak i pan Michał Wójcik. Ponadto mieliśmy okazje porozmawiać z zawodowym sędzią - panią Anetą Matosek. Istotnym elementem warsztatów była symulacja rozprawy karnej, której uczestników grali nasi uczniowie. Zwieńczeniem Dnia z prawem było zwiedzanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych oraz wizyta w Sejmie RP.

Warto podkreślić, że braliśmy udział również w ubiegłorocznej edycji ministerialnego projektu.

Po wprowadzeniu w tematykę władzy publicznej spotkaliśmy się z sędzią Anetą Matosek, która opowiedziała o swojej pracy w sądzie rodzinnym. Mogliśmy porozmawiać o sytuacji prawnej młodego człowieka oraz uświadomić sobie konsekwencje niektórych działań. Ponadto pani sędzia omówiła długa i trudną drogę do tego prestiżowego zawodu.

Jako jedyni uczestnicy warsztatów spotkaliśmy się z dwoma wiceministrami. Pan Łukasz Piebiak odpowiadał na pytania dotyczące dnia codziennego w ministerstwie, swojej drogi do zajmowanego stanowiska; uczniów interesowała również sytuacja międzynarodowa Polski. Z kolei pan Michał Wójcik, pochodzący z Katowic, chciał się przywitać z uczniami, jak to określił, słynnej Paderewy.

W Muzeum Żołnierzy Wyklętych - w niesławnym więzieniu przy ul. Rakowieckiej - zobaczyliśmy celę rtm. Witolda Pileckiego oraz miejsce śmierci gen. Augusta Fieldorfa - Nila. Z kolei w Sejmie zwiedziliśmy Salę Posiedzeń oraz wysłuchaliśmy wykładu na temat polskiego parlamentaryzmu oraz budynków sejmowych. 

Zdjęcia - prof. T. Dreinert, Weronika Mołczan. 

Autor: Tomasz Dreinert 2018-10-17

Ludzie nauki dla niepodległej

Klasa 2a obejrzała wystawę Ludzie nauki dla niepodległej. Uczniowie poznali sylwetki polskich odkrywców i uczonych, którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój nauki na świecie: Józefa Rotblata (polskiego fizyka i radiobiologa żydowskiego pochodzenia, laureata Pokojowej Nagrody Nobla), Stefana Bryły (współtwórcy Woolworth Building w Nowym Jorku - wówczas najwyższego budynku na świecie), Napoleona Cybulskiego (współodkrywcy adrenaliny, trzykrotnego kandydata do Nagrody Nobla, Kazimierza Funka (twórcy nauki o witaminach, dwukrotnego kandydata do Nagrody Nobla), Wojciecha Świętosławskiego (chemika i biofizyka, sześciokrotnego kandydata do Nagrody Nobla), Rudolfa Weigla (wynalazcy pierwszej w świecie skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, dziewięciokrotnego kandydata do Nagrody Nobla) oraz wielu innych.

Wystawa stanie się na kolejnych lekcjach języka polskiego pretekstem do pogłębionej refleksji nad rolą ludzi nauki w odzyskiwaniu niepodległości w kontekście ideałów pozytywistycznych.

Inicjatorem i głównym wykonawcą projektu jest Stowarzyszanie Nostra Patrumque Memoria. 

Autor: Dariusz Banaś 2018-09-29

 

Czym jest prawda w sztuce?

W ramach "Spotkań ze sztuką" klasa 2a wzięła udział w warsztatach W poszukiwaniu prawdy: realizm zorganizowanych przez Muzeum Śląskie. W trakcie zajęć uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu dotyczącego narodzin realizmu w sztuce, a następnie uczestniczyli w części warsztatowej.

Na początku porównali dwa obrazy reprezentujące różne nurty w sztuce - Portret Zofii Dzieduszyckiej H. Rodakowskiego (akademizm) i Pomarańczarkę A. Gierymskiego (realizm). Następnie uczniowie skonfrontowali ze sobą dwa teksty realistyczne - fragment opowiadania Antek B. Prusa z obrazem Odczynianie uroku S. Grocholskiego. Na koniec uczniowie podjęli próbę napisania krótkiego opowiadania zainspirowanego obrazem Portret doktora Friedla W. Bakałowicza. 

Autor: Dariusz Banaś 2018-09-22

 

archiwum1 


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach