X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Jaka Polska?

Klasa 2a uczestniczyła w Konferencji Jubileuszowej dla uczenia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości: "Kresy zachodnie i kresy wschodnie w odrodzonej Rzeczypospolitej" zorganizowanej w Bibiotece Śląskiej. Uczniowie wysłuchali dwóch wykładów. Pierwszy - "Miasta przeszczepione ze wschodu na zachód - 1945" wygłoszony przez prof. Stanisława Nicieja, drugi ""Polska, ale jaka? - Lwów i Kresy wschodnie w 1918 r." wygłoszony przez mgr. Bogdana Kasprowicza. Konferencja została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Polską Akademię Umiejętności, Polską Akademię Nauk, Instytut Lwowski, Bibliotekę Śląską oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

Wykład "Polska, ale jaka?" stanie się pretekstem do rozważań na lekcjach języka polskiego o problematyce "Przedwiośnia" S. Żeromskiego. 

Autor: Dariusz Banaś 2018-10-15

Warsztaty z Wikipedią

Wszyscy na co dzień korzystamy z Wikipedii – ale czy wiemy jak ona powstaje? Uczniowie XLO oraz zaproszeni mieszkańcy Zawodzia mogli się tego dowiedzieć na sobotnich warsztatach poświęconych edycji artykułów w Wikipedii.

Uczestnicy zajęć dowiedzieli się kto i na jakich zasadach może współtworzyć tę encyklopedię. Poznali meandry edytora Wikipedii. Część uczniów z klasy medialnej, w ramach tych warsztatów, przygotowało swoje prace semestralne z „elementów grafiki komputerowej i tworzenia filmów”.

Warsztaty te zostały przeprowadzone jako jeden z elementów Inicjatywy Lokalnej Urzędu Miasta Katowice: „Młodzi potrafią dokumentować – Katowice w Wikipedii”.

Zdjęcia Ewa Caban (Regionalny Instytut Kultury w Katowicach).

Autor: Jacek Durski 2018-10-15

Warsztaty prawne w Ministerstwie Sprawiedliwości

Klasa 2e uczestniczyła w warsztatach Dzień z prawem, organizowanych w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zajęcia inaugurujące tegoroczną edycję projektu przeprowadzono właśnie z naszą szkołą.

Spotkali się z nami dwaj Wiceministrowie Sprawiedliwości - pan Łukasz Piebiak i pan Michał Wójcik. Ponadto mieliśmy okazje porozmawiać z zawodowym sędzią - panią Anetą Matosek. Istotnym elementem warsztatów była symulacja rozprawy karnej, której uczestników grali nasi uczniowie. Zwieńczeniem Dnia z prawem było zwiedzanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych oraz wizyta w Sejmie RP.

Warto podkreślić, że braliśmy udział również w ubiegłorocznej edycji ministerialnego projektu.

Po wprowadzeniu w tematykę władzy publicznej spotkaliśmy się z sędzią Anetą Matosek, która opowiedziała o swojej pracy w sądzie rodzinnym. Mogliśmy porozmawiać o sytuacji prawnej młodego człowieka oraz uświadomić sobie konsekwencje niektórych działań. Ponadto pani sędzia omówiła długa i trudną drogę do tego prestiżowego zawodu.

Jako jedyni uczestnicy warsztatów spotkaliśmy się z dwoma wiceministrami. Pan Łukasz Piebiak odpowiadał na pytania dotyczące dnia codziennego w ministerstwie, swojej drogi do zajmowanego stanowiska; uczniów interesowała również sytuacja międzynarodowa Polski. Z kolei pan Michał Wójcik, pochodzący z Katowic, chciał się przywitać z uczniami, jak to określił, słynnej Paderewy.

W Muzeum Żołnierzy Wyklętych - w niesławnym więzieniu przy ul. Rakowieckiej - zobaczyliśmy celę rtm. Witolda Pileckiego oraz miejsce śmierci gen. Augusta Fieldorfa - Nila. Z kolei w Sejmie zwiedziliśmy Salę Posiedzeń oraz wysłuchaliśmy wykładu na temat polskiego parlamentaryzmu oraz budynków sejmowych. 

Zdjęcia - prof. T. Dreinert, Weronika Mołczan. 

Autor: Tomasz Dreinert 2018-10-17

Ludzie nauki dla niepodległej

Klasa 2a obejrzała wystawę Ludzie nauki dla niepodległej. Uczniowie poznali sylwetki polskich odkrywców i uczonych, którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój nauki na świecie: Józefa Rotblata (polskiego fizyka i radiobiologa żydowskiego pochodzenia, laureata Pokojowej Nagrody Nobla), Stefana Bryły (współtwórcy Woolworth Building w Nowym Jorku - wówczas najwyższego budynku na świecie), Napoleona Cybulskiego (współodkrywcy adrenaliny, trzykrotnego kandydata do Nagrody Nobla, Kazimierza Funka (twórcy nauki o witaminach, dwukrotnego kandydata do Nagrody Nobla), Wojciecha Świętosławskiego (chemika i biofizyka, sześciokrotnego kandydata do Nagrody Nobla), Rudolfa Weigla (wynalazcy pierwszej w świecie skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, dziewięciokrotnego kandydata do Nagrody Nobla) oraz wielu innych.

Wystawa stanie się na kolejnych lekcjach języka polskiego pretekstem do pogłębionej refleksji nad rolą ludzi nauki w odzyskiwaniu niepodległości w kontekście ideałów pozytywistycznych.

Inicjatorem i głównym wykonawcą projektu jest Stowarzyszanie Nostra Patrumque Memoria. 

Autor: Dariusz Banaś 2018-09-29

 

Czym jest prawda w sztuce?

W ramach "Spotkań ze sztuką" klasa 2a wzięła udział w warsztatach W poszukiwaniu prawdy: realizm zorganizowanych przez Muzeum Śląskie. W trakcie zajęć uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu dotyczącego narodzin realizmu w sztuce, a następnie uczestniczyli w części warsztatowej.

Na początku porównali dwa obrazy reprezentujące różne nurty w sztuce - Portret Zofii Dzieduszyckiej H. Rodakowskiego (akademizm) i Pomarańczarkę A. Gierymskiego (realizm). Następnie uczniowie skonfrontowali ze sobą dwa teksty realistyczne - fragment opowiadania Antek B. Prusa z obrazem Odczynianie uroku S. Grocholskiego. Na koniec uczniowie podjęli próbę napisania krótkiego opowiadania zainspirowanego obrazem Portret doktora Friedla W. Bakałowicza. 

Autor: Dariusz Banaś 2018-09-22

 

archiwum1 


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach