X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Warsztaty prawne w Ministerstwie Sprawiedliwości

Klasa 2e uczestniczyła w warsztatach Dzień z prawem, organizowanych w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zajęcia inaugurujące tegoroczną edycję projektu przeprowadzono właśnie z naszą szkołą.

Spotkali się z nami dwaj Wiceministrowie Sprawiedliwości - pan Łukasz Piebiak i pan Michał Wójcik. Ponadto mieliśmy okazje porozmawiać z zawodowym sędzią - panią Anetą Matosek. Istotnym elementem warsztatów była symulacja rozprawy karnej, której uczestników grali nasi uczniowie. Zwieńczeniem Dnia z prawem było zwiedzanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych oraz wizyta w Sejmie RP.

Warto podkreślić, że braliśmy udział również w ubiegłorocznej edycji ministerialnego projektu.

Po wprowadzeniu w tematykę władzy publicznej spotkaliśmy się z sędzią Anetą Matosek, która opowiedziała o swojej pracy w sądzie rodzinnym. Mogliśmy porozmawiać o sytuacji prawnej młodego człowieka oraz uświadomić sobie konsekwencje niektórych działań. Ponadto pani sędzia omówiła długa i trudną drogę do tego prestiżowego zawodu.

Jako jedyni uczestnicy warsztatów spotkaliśmy się z dwoma wiceministrami. Pan Łukasz Piebiak odpowiadał na pytania dotyczące dnia codziennego w ministerstwie, swojej drogi do zajmowanego stanowiska; uczniów interesowała również sytuacja międzynarodowa Polski. Z kolei pan Michał Wójcik, pochodzący z Katowic, chciał się przywitać z uczniami, jak to określił, słynnej Paderewy.

W Muzeum Żołnierzy Wyklętych - w niesławnym więzieniu przy ul. Rakowieckiej - zobaczyliśmy celę rtm. Witolda Pileckiego oraz miejsce śmierci gen. Augusta Fieldorfa - Nila. Z kolei w Sejmie zwiedziliśmy Salę Posiedzeń oraz wysłuchaliśmy wykładu na temat polskiego parlamentaryzmu oraz budynków sejmowych. 

Zdjęcia - prof. T. Dreinert, Weronika Mołczan. 

Autor: Tomasz Dreinert 2018-10-17


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach