X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Kolejne spotkanie projektowe za nami

W ostatni piątek kwietnia, odbyło się kolejne spotkanie projektowe. Partnerzy z Irlandii, Cypru, Grecji i Włoch, omawiali kolejne działania projektowe, w tym etapy i terminy realizacji kolejnych zadań, metody ewaluacji i oczekiwane rezultaty projektu wdrażanego w ramach programu Erasmus+. Finalizowane są również prace nad broszurą z kluczowymi informacjami na temat projektu. Jej autorami są studenci MTU (Irlandia), która wkrótce zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

Autor: Bernadeta John-Jankowska 2024-04-30

Mamy nowe Logo Projektu

Projekt „EUropean LABoratories of Role-Play Gaming to promote school social and emotional culture”? realizowany we współpracy z Munster Technological University (koordynator projektu - Irlandia) i organizacjami partnerskimi - Consorzio Ro.Ma (Włochy), PASCAL English School Lemesos (Cypr) oraz Labgdr(Włochy), ma już swoje logo. Jak Wam się podoba?

Autor: Bernadeta John-Jankowska 2024-04-23

Warsztaty„Wolontariat - siła młodych w budowaniu Europy”

19.04.2024 dwie grupy młodzieży (klasy 3a i 2d) wzięły udział w warsztatach pod tytułem „Wolontariat - siła młodych w budowaniu Europy” zorganizowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności oraz Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Celem warsztatów było przekazanie informacji o możliwościach oferowanych przez Unię Europejską, zachęcanie młodych ludzi do podejmowania aktywności społecznej i obywatelskiej, oraz zwiększenie wiedzy na temat wykorzystania własnego potencjału dla dobra innych. 

Podczas warsztatów omówione zostały możliwości udziału w Projektach wolontariatu oraz realizacji Projektów solidarności według pomysłu młodzieży w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Młodzież miała okazję poznać przykłady dobrych praktyk projektów zrealizowanych w Polsce oraz pracować w grupach nad stworzeniem koncepcji własnego lokalnego projektu. Uczestnicy warsztatów stworzyli kilka ciekawych koncepcji własnego lokalnego projektu, które mogą być w przyszłości wdrożone do realizacji.

Autor: Bernadeta John-Jankowska 2024-04-20

Warsztaty z grą INVEST IN - Zostań urzędnikiem samorządowym i rozwijaj swoje miasto!

16.04.2024 uczniowie klasy 2a uczestniczyli w warsztatach z grą INVEST IN - Zostań urzędnikiem samorządowym i rozwijaj swoje miasto! Zajęcia poprowadził pan Teodor Sobczak z Fundacji Wspierania Edukacji i Rozwoju „Innowatorium”. Udział w tym przedsięwzięciu był okazją do praktycznego sprawdzenia w jaki sposób gry o charakterze RPG (Role-Playing Games) mogą wspierać proces rozwijania umiejętności społecznych i obywatelskich uczniów.

Autor: Bernadeta John-Jankowska 2024-04-19

Tabletop Role-Play gaming activities

The Erasmus+ project "EUropean LABoratories of Role-Play Gaming" is working to create Tabletop Role-Play gaming activities, including metacognition moments, to increase students’ emotional and individual skills, and to promote an inclusive and supportive school environment. Read this article to have an idea on how can RPGames help learners to acquire skills that are essential in the classroom and beyond.

Gry fabularne, znane również jako gry RPG (z ang. Role-Playing Games), przez wiele lat były postrzegane jedynie jako forma rozrywki. Jednak z biegiem czasu zaczęto dostrzegać ich znaczenie edukacyjne i korzyści płynące z uczestniczenia w takich sesjach. W niniejszym artykule omówimy trzy kluczowe aspekty rozwoju graczy, które mogą wynikać z zaangażowania w gry RPG: rozwijanie umiejętności społecznych, kreatywności i empatii.

Korzyści z gry w RPG: rozwijanie umiejętności społecznych, kreatywności i empatii

RPG w naukach empirycznych

Autor: Bernadeta John-Jankowska 2024-04-18

Drugie spotkanie robocze

Drugie spotkanie uczestników projektu - tym razem wirtualne odbyto się w styczniu 2024r.

Project partners from Ireland, Cyprus, Greece Italy and Poland had their monthly online meeting on the 22/1/24 for the Erasmus+ School Education project EuLabRPG: “European LABoratories of Role-Play Gaming to promote school social and emotional culture”. The main discussion topic was the creation of the school curriculum where a description of the LabGDR methodology will be included together with a list of competencies that will be promoted and embedded in the schools through role playing activities.
Stay tuned to be informed about our next steps

Autor: Bernadeta John-Jankowska 2024-04-16

Pierwsze spotkanie robocze - Katowice grudzień 2024

Let’s get ready to play! PASCAL Private English School Lemesos is happy to announce its involvement in the innovative Erasmus+ project "EUropean LABoratories of Role-Play Gaming which aims to empower pupils’ individual, social and emotional skills by the creation of a school curriculum embedding the TTRPG methodology into current school activities.

The 1st Transnational meeting took place in Katowice, Poland on the 3rd and 4th December and was hosted by our partner X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie. During this meeting, the partner organisations Consorzio Ro.Ma. (IT) Consorzio MA , PASCAL English School Lemesos (CY) PASCAL English School Lemesos , LabGDR(IT), X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach (PL), Βαρδάκειος Σχολή Ερμούπολης (GR) Βαρδάκειος Σχολή Ερμούπολης Σχολή Ερμούπολης along with the coordinator of the project Munster Technological University (IR) Munster Technological University discussed and planned the upcoming events of this two-year project.
Many thanks to Bernadeta Jankowska for her warm hospitality and Marcin Kregiel for organising an amazing interactive tour of the school.
Watch this space, the best is yet to come.

Autor: Bernadeta John-Jankowska 2024-04-14

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus

PROJECT #EULABRPG
LagGDR, together with partner organizations MTU (IR), Consorzio Ro.Ma. (IT), PASCAL English School Lemesos (CY), X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach (PL), Βαρδάκειος Σχολή Ερμούπολης (GR) are moving towards game design for teachers and teenagers!
Thanks to the European Erasmus+ project (2023-1-IE01-SCH-000158117) we started a project based on the LabGDR method to teach high school teachers in Greece, Ireland and Poland how to role-play in order to enhance students’ soft skills and learning and to write together a real #edurpg manual!
In these years of planning we have collected and will collect dozens and dozens of inputs from education professionals, now... dice in hand, let’s go play!
Jano Studio will write the plots for three adventures that we will first explain to teachers and then, through our #method, teach them how to deliver it to their students!
The chosen themes will be those related to the ability to work in a group, enhancing empathy and assertiveness in young people, through ad hoc narratives and meta-techniques capable of stimulating the adolescent’s imagination in such a way as to lead them to reason about actions and emotions.
Without forgetting the epic fantasy and fun!

 

Więcej informacji na temat celu projektu realizowanego w ramach  programu Erasmus+ można znaleźć w linku 

Zapraszamy do zapoznania się z wiadomościami.

Autor: Bernadeta John-Jankowska 2024-04-12

I Międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Erasmus+

W dniach 04-05.12.2024 X LO było gospodarzem I Międzynarodowego spotkanie w ramach projektu Erasmus+ wdrażanego pod nazwą „EUropean LABoratories of Role-Play Gaming to promote school social and emotional culture”.  W czasie spotkania  koordynator projektu, Munster Technological University (Irlandia) wraz z organizacjami partnerskimi Consorzio Ro.Ma (Włochy), PASCAL English School Lemesos (Cypr), Labgdr(Włochy) i X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach planowali działania na dwa lata realizacji projektu, który koncentruje się na promowaniu włączenia społecznego na poziomie uczniów, nauczycieli i rodziców oraz rozwijaniu kompetencji w zakresie umiejętności społecznych, odporności oraz poprawie samooceny i poczuciu własnej skuteczności. Projekt zakłada stworzenie gier typu Role Play Gaming (TTRPG) rozwijających kompetencje emocjonalne i indywidualne uczniów oraz promujących włączające i wspierające środowisko szkolne.

Autor Bernadeta John-Jankowska 2024-04-10


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach