X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Współpraca z instytucjami

 

Aby zapewnić uczniom możliwość rozwijania swoich pasji oraz w ciekawy i różnorodny sposób przygotować ich do egzaminu maturalnego X Liceum Ogólnokształcące na bazie porozumień, współpracuje z wieloma uczelniami oraz instytucjami kultury naszego regionu.

 • Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego – warsztaty translatoryczne oraz wydarzenia kulturalne adresowane do licealistów;
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – projekt edukacyjny Uniwersytet Licealisty;
 • Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach – warsztaty dotyczące tworzenie i programowanie robotów Lego Mindstorms oraz obróbki zdjęć oraz animacji komputerowych prowadzonych w pracowniach iMac;
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach – warsztaty dotyczące tworzenia telewizyjnych serwisów informacyjnych prowadzone przez wykładowców GWSH oraz dziennikarzy TVN;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – wykłady, prelekcje, warsztaty, konferencje i spotkania;
 • Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego – warsztaty dziennikarskie prowadzone przez wykładowców UE oraz dziennikarzy mediów lokalnych;
 • Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach – warsztaty dotyczące tworzenia artykułów do Wikipedii prowadzone przez fachowców ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
 • Teatr Śląski w Katowicach – warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów, Studium Wiedzy o Teatrze oraz udział spektaklach teatralnych;
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach – cykliczne warsztaty z historii sztuki Tu puka sztuka prowadzone przez historyków sztuki z PBW;
 • Akademia Śląska w Katowicach – warsztaty artystyczne.

 

 

Ponadto nasza szkoła uczestniczy w wielu projektach i imprezach organizowanych przez:

 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – cykl wykładów filozoficznych, historycznych, socjologicznych, z historii sztuki: Źródła kultury europejskiej;
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach – warsztaty na temat zmian w języku angielskim we współczesnym świecie oraz zastosowania języka biznesu;
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie – warsztaty i ćwiczenia lingwistyczne;
 • Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu – wykłady;
 • Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu – warsztaty i ćwiczenia lingwistyczne;
 • Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego – wykłady i ćwiczenia laboratoryjne;
 • Wydział Biologii Uniwersytetu Śląskiego – wykłady i ćwiczenia laboratoryjne;
 • Pałac Młodzieży w Katowicach – warsztaty z biochemii;
 • Instytut Cervantesa w Krakowie – warsztaty dotyczące cywilizacji hiszpańskiej;
 • Kino Kosmos Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach – warsztaty i projekcje filmowe;
 • Palmiarnia w Gliwicach – zajęcia tematyczne;
 • Egzotarium w Sosnowcu – zajęcia tematyczne;
 • Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie – zajęcia tematyczne;
 • Klub Jagieloński w Krakowie – projekt Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu;
 • Muzeum Śląskie w Katowicach – lekcje muzealne;
 • Teatr Korez w Katowicach – udział w spektaklach teatralnych.

 


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach