X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Kradzież tożsamości – uważaj na swoje dane osobowe!

Tożsamość każdego z nas określana jest przez unikalne cechy, oraz dane osobowe, które umożliwiają naszą identyfikację i pozwalają na odróżnienie od innych osób. Dotyczą one m.in. takich danych, jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości, a także innych specyficznych cech charakteryzujących naszą fizyczność, umysłowość, czy kulturowość. O kradzieży tożsamości mówimy w przypadku, gdy osoba niepowołana, niezgodnie z prawem (najczęściej w sposób podstępny), wejdzie w posiadanie naszych danych osobowych. Dane mogą zostać pozyskane m.in. poprzez włamanie do naszego osobistego komputera, a także za pomocą przesłanych drogą elektroniczną wirusów czy programów szpiegujących. Do większości przypadków kradzieży danych dochodzi przez nieostrożność ich właściciela, jak również niewłaściwe ich zabezpieczanie.

Więcej ważnych informacji pod linkiem: Kradzież tożsamości – uważaj na swoje dane osobowe!

Autor: Barbara Cholewa

hack 3671982 1920

 


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach