X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Poszukaj z nami przyjaciela...

Obecny czas jest bardzo trudny dla ukraińskiej młodzieży. Ich rówieśnicy znaleźli się w środowisku, które nie jest im znane. Zaczęli też również naukę w nowych szkołach. By ułatwić im ten nieprzyjemny proces zmian, powstała platforma łącząca dwie osoby: jedną z Polski (pełniącą rolę przyjaciela – mentora) oraz jedną z Ukrainy (przyjaciela potrzebującego wsparcia).
Jeśli chcesz komuś pomóc lub przydałoby Ci się wsparcie, wystarczy, że uzupełnisz krótki formularz zgłoszeniowy. Dostępny również na:

https://www.druhawemniemasz.com/

Нинішній час дуже важкий для української молоді. Наші однолітки опинилися в незнайомому для них середовищі. Незабаром вони також почнуть навчатися в нових школах. Щоб полегшити цей неприємний процес змін, була створена платформа, яка об’єднує двох людей: одного з Польщі (виконує роль друга – наставника) та одного з України (друга, який потребує підтримки).

Якщо ви хочете комусь допомогти або можете скористатися підтримкою, просто заповніть коротку форму заявки

 

https://www.druhawemniemasz.com/

Autor: Marcin Kręgiel 2022-04-06


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach