X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

17 września 1939 – przyczyny, przebieg, skutki

Klasa 2d wzięła udział w seminarium naukowym „17 września 1939 we Lwowie – przyczyny, przebieg i skutki”, które Biblioteka Śląska zorganizowała we współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (Oddział Katowice), Instytutem Lwowskim (Warszawa), Polską Akademią Umiejętności (Stacja w Katowicach), pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice.

17 września 1939 roku oddziały Armii Czerwonej, bez wypowiedzenia wojny, wkroczyły na wschodnie tereny Polski. Co w tym czasie działo się we Lwowie, jakie były przyczyny i skutki tych dramatycznych wydarzeń dla mieszkańców miasta i dla uchodźców napływających z różnych stron Polski, między innymi z Górnego Śląska? Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy spotkania, które odbyło się w Bibliotece Śląskiej dokładnie w osiemdziesiątą rocznicę sowieckiej agresji.

Seminarium towarzyszyła wystawa „Wrzesień 1939 na Śląsku i we Lwowie”. 

Autor: Tomasz Anton 2019-09-18


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach