X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Edukacja prawna

Klasa 3e wysłuchała kolejnego wykładu z cyklu Źródła kultury europejskiej. Prof. dr hab. Sławomir Tkacz zaproponował rozważania na temat Prawo jako jedno ze źródeł kultury europejskiej.

Wykładowca omówił przede wszystkim zagadnienie źródeł prawa - czy jest nim wyłącznie ustanowiona norma, czy też znajdują się one w innych obszarach życia społecznego. Poznaliśmy koncepcje i argumenty obu stron sporu, dowiedzieliśmy się, jak we współczesnej teorii prawa próbuje się pogodzić obie koncepcje.

Wielu słuchaczy planuje studia prawnicze, wykład był więc cennym przygotowaniem do podjęcia tego kroku. 

Autor: Tomasz Dreinert 2019-12-21

 
 

Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach