X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Światowy Dzień Ziemi 2023

W ramach obchodów „Światowego Dnia Ziemi 2023” 10 Harcerska Drużyna Żeglarska, Uczniowski Klub Sportowy “JUNGA”, Centrum Nurkowe Hydrozagadka  , X LO im. Ignacego Paderewskiego ,  ZKSO  nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka oraz  I ZOSS  im. Stanisława Konarskiego STO  w Katowicach przeprowadzili  wspólnie VIII Festyn Ekologiczny „Szopienice – Borki” 2023 połączony z posprzątaniem brzegów i terenów przyległych  zbiorników wodnych Morawa, Borki – Katowickiego Zespołu Krajobrazowo Przyrodniczego „Szopienice- Borki”.

W czasie festynu dla chętnych uczestników odbyły się konkursy wiedzy ekologicznej oraz znajomości Rezerwatów, Parków Krajobrazowych, i użytków ekologicznych Katowic, gry i zabawy na wodzie z 10 HDŻ. Gospodarz festynu 10 HDŻ  po uroczystości Otwarcia Sezonu Nawigacyjnego poczęstował wszystkich uczestników smacznym ciastem  i harcerską grochówką.

Autor: Miroslaw Galik 2023-03-14


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach