X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Zapraszamy na Uniwersytet Licealisty przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych, zainteresowanych tematyką zdrowia, zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach Uniwersytetu Licealisty działającego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie, którzy ukończyli co najmniej klasę pierwszą szkoły ponadpodstawowej spełniający następujące kryteria: posiadający ocenę co najmniej dobrą (4), z jednego wybranego przez Kandydata przedmiotu: biologia lub chemia albo posiadający inne osiągnięcia np. uczestnictwo w olimpiadach (zawody II lub III stopnia). Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu. Uczestnictwo w zajęciach i zdanie egzaminu końcowego, organizowanego w formie Konkursu Ogólnopolskiego, jest dla słuchaczy szansą na zdobycie dodatkowej liczby punktów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zapisy za pomocą formularza elektronicznego odbędą się w dniach 12 września do 16 października br. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyjęcia, organizacji zajęć oraz formularz rekrutacyjny są dostępne na stronie: http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/uniwersytet-licealisty-bytom/

Autor: Małgorzata Górska 2022-09-12

 

 


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach