X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem

4 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. Święto to zostało ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku w Paryżu. Na spotkaniu przyjęto Kartę Paryską, w myśl której rządy krajów świata, które ją podpisały, zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych. Od 2005 roku Dzień Walki z Rakiem jest organizowany pod egidą Międzynarodowej Unii do Walki z Rakiem.

 
Autor: Joanna Baca 2021-02-02 08:00


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach