X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Bezpieczne wakacje 2021

1

Bardzo prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjno-edukacyjnymi otrzymanymi z PSSE w Katowicach.

Corocznie na terenie woj. śląskiego prowadzona jest akcja pt. „Bezpieczne Wakacje”.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na spotkanie z psychologami z Poradni nr 5

Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe online z psychologami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 5 w Katowicach  dla rodziców i opiekunów uczniów „Dlaczego dziecko widzi świat w czarnych barwach? Symptomy trudności emocjonalnych u dzieci i młodzieży”. Spotkanie poświęcone będzie zdrowiu psychicznemu nastolatków. 

Poniżej podajemy termin, godzinę i link aplikacji Teams do spotkania:

14.06.2021r. godz. 17.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg1ZWMzYjYtNzQwNS00OThlLWJiYWItY2ZlZDIwNmY4OTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e14eab7-5423-46f2-9486-6bcc792cfb0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ef6ffa18-ee08-4285-8607-d74335fea867%22%7d

Autor: Marcin Kręgiel 2021-06-02

ppp 5 kat strona crop

Zwolnienie ucznia z lekcji

 

Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły uczeń może zwolnić się z lekcji po wypełnieniu następujących procedur:

  • uzyskanie zgody wychowawcy, dyrektora lub wicedyrektora,
  • dokonanie własnoręcznego wpisu do Księgi wyjść ucznia, która znajduje się przy wyjściu ze szkoły (u Pani Woźnej).

Niedopełnienie któregokolwiek z powyższych wymogów uznane będzie za samowolne opuszczenie szkoły wraz z przewidzianymi konsekwencjami.

 

Dziennik elektroniczny

 

Począwszy od 01.10.2013 zastępstwa oraz wszystkie inne ogłoszenia będą się ukazywać wyłącznie w dzienniku elektronicznym.

 

Wejście do Dziennika elektronicznego


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach