X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Zapraszamy na spotkanie z psychologami z Poradni nr 5

Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe online z psychologami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 5 w Katowicach  dla rodziców i opiekunów uczniów „Dlaczego dziecko widzi świat w czarnych barwach? Symptomy trudności emocjonalnych u dzieci i młodzieży”. Spotkanie poświęcone będzie zdrowiu psychicznemu nastolatków. 

Poniżej podajemy termin, godzinę i link aplikacji Teams do spotkania:

14.06.2021r. godz. 17.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg1ZWMzYjYtNzQwNS00OThlLWJiYWItY2ZlZDIwNmY4OTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e14eab7-5423-46f2-9486-6bcc792cfb0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ef6ffa18-ee08-4285-8607-d74335fea867%22%7d

Autor: Marcin Kręgiel 2021-06-02

ppp 5 kat strona crop


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach