X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Majątek ruchomy szkoły

Na podstawie Zarządzenia Nr 99/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego Akademickie – po zasięgnięciu opinii Komisji ds. oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania (Komisja powołana Zarządzeniem nr 2/2024 z dnia 16.05.2024r. Dyrektora X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach z dnia 16.05.2024r.) – informuje, że:

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach, posiada zużyte składniki majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze:

  • nieodpłatnego przekazania innej jednostce organizacyjnej miasta Katowice (jednostce budżetowej, zakładowi budżetowemu) na czas oznaczony, nieoznaczony lub bez obowiązku zwrotu, składniki majątku ruchomego zakwalifikowanego do zbędnego lub zużytego, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych;
  • darowizny składnika majątku ruchomego zakwalifikowanego jako zbędny lub użyty publicznym zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inne organy niż miasto Katowice, publicznym szkołom wyższym, instytucjom kultury, uczniowskim klubom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej i działającym na rzecz młodzieży, osobom prawnym prowadzącym działalność charytatywną i społeczną lub innym jednostkom sektora finansów publicznych, jeżeli może być przez te podmioty wykorzystany w związku z realizacją ich zadań statutowych zgodnych z zadaniami miasta Katowice;
  • sprzedaży innym jednostkom lub osobom fizycznym.

Wnioski należy składać do dnia 15 maja 2024 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) na adres:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach ul. Miarki 6 40-224 Katowice

 

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty, będą zainteresowane tym samym składnikiem, w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o nieodpłatne przekazanie, w drugiej kolejności wnioski o darowiznę, a następnie wnioski w sprawie nabycia.

Szczegółowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela:

sekretariat szkoły  – tel. 32 259-77-59

- załącznik nr 1 - wykaz zużytego i zbędnego majątku ruchomego X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach –  do likwidacji do pobrania

Załącznik 1 - wykaz zuzytego i zbędnego majatku ruchomego

Autor: Administrator 2024-05-02


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach