X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Perły Bizancjum

Kolejne dwa „Spotkania ze sztuką” poświęcone były najwspanialszym osiągnięciom architektury bizantyjskiej: najdłuższemu akweduktowi świata, systemowi podziemnych cystern, potężnym murom obronnym Teodozjusza, hipodromowi, a przede wszystkim największej ówczesnej świątyni zwanej Hagia Sophia. Cesarz Justynian, otwierając tę bazylikę, miał powiedzieć: „Salomonie! Prześcignąłem Cię!”. 

Autor: Dariusz Banaś 2018-11-26


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach