X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla biblioteki XLO

Już po raz drugi nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Całkowita wartość zadania – 15 000,00 zł
Kwota dofinansowania – 12 000,00 zł
Wkład własny – 3 000,00 zł
Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest realizowany jako program finansowego wspierania organu prowadzącego szkoły i skierowany m.in. do szkół podstawowych.  Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo.

Autor: Joanna Baca, Katarzyna Pąpka 2022-07-28


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach