Sprawozdanie finansowe za 2018

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

Strona internetowa: https://cuwkatowice.bip.gov.pl

Autor: Administrator 2019-04-26 13:00
26 Kwie 2019

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Sprawozdania. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014