III Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych

III Konkurs i Przegląd  Spotów Profilaktycznych

Miasto Katowice, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach zapraszają uczniów katowickich szkół podstawowych – klas 7, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w III Przeglądzie i Konkursie spotów profilaktycznych.
Przegląd odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018r (czwartek) w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) przy ulicy Bankowej 11a w Katowicach.
Do Przeglądu można zgłaszać spoty o tematyce związanej z bezpieczeństwem i profilaktyką.
Przeglądowi będzie towarzyszył Konkurs (szczegóły w rozwinięciu artykułu), w którym wyłonione zostaną najlepsze filmy.

Przegląd organizowany jest w ramach Inicjatywy Lokalnej Miasta Katowice. 

Autor: Marcin Kręgiel 2017-03-24 13:00
13 Marz 2018

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Matematyka Bez Granic - Konkursy organizowane przez X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014