IV Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych

IV Konkurs i Przegląd  Spotów Profilaktycznych

Miasto Katowice, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach zapraszają uczniów katowickich szkół podstawowych – klas 7 i 8, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w IV Przeglądzie i Konkursie spotów profilaktycznych.
Przegląd odbędzie się w dniu 14 maja 2019r (wtorek) w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) przy ulicy Bankowej 11a w Katowicach.
Do Konkursu można zgłaszać spoty o tematyce związanej z bezpieczeństwem,  profilaktyką oraz promocją zdrowia. Hasło tegorocznej edycji to Jestem sobą, szanuję innych.

Przegląd organizowany jest ze środków budżetu miasta Katowice w ramach Inicjatywy Lokalnej. 

Autor: Marcin Kręgiel 2017-03-24 13:00
13 Marz 2019

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Matematyka Bez Granic - Konkursy organizowane przez X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014