Przedstawiciele Hospicjum Cordis po raz trzeci w naszej szkole

Przedstawiciele Hospicjum Cordis po raz trzeci w naszej szkole

W dniu 28.10.2014 uczniowie klasy 2d i 1c uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Fundacji Cordis  na temat profilaktyki chorób nowotworowych. Profilaktyka nowotworów to szereg działań mających na celu zapobieganie chorobie bądź przeciwdziałanie jej rozwinięciu poprzez kontrolowanie przyczyn i czynników ryzyka. Celem zajęć było propagowanie postaw prozdrowotnych skierowanych na siebie i najbliższe otoczenie oraz zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby. Kształtowanie takich zachowań jest szczególnie istotne, ponieważ jak dowodzą badania właściwa profilaktyka i prozdrowotne zachowania umożliwiają zapobieganie chorobom nowotworowym, a przypadku diagnozy we wczesnym stadium choroby, powrót do zdrowia.

Autor: Bernadeta John-Jankowska 2014-10-28 22:00
28 Paź 2014

Jaki jest Twój styl życia?

Jaki jest Twój styl życia?

Klasy pierwsze i drugie uczestniczyły we wrześniu w badaniu ankietowym na temat stylu życia W każdej klasie badaliśmy częstotliwość zachowań sprzyjających zdrowiu( ilość godzin snu, jakość higieny osobistej, odżywianie), analizowaliśmy stosunek do zachowań szkodliwych dla zdrowia (np.do używek),  działania  w kierunku zapobiegania wypadkom i zatruciom (pasy w samochodzie, przepisy ruchu drogowego) oraz ocenialiśmy nasze samopoczucie. Klasowi koordynatorzy programu Szkoła Promująca Zdrowie dokonali analizy klasowych wyników i przedstawili je na godzinach wychowawczych.

Autor: Anna Dudzic 2014-10-19 23:50
27 Paź 2014

Światowy Dzień Ptaków

Światowy Dzień Ptaków

W kalendarzu ekologicznym na bieżący rok, dzień 24.10.2014 ustanowiony został Światowym Dniem Ptaków. Głównym celem ustanowienia tego dnia jest potrzeba zwrócenia uwagi na niebezpieczeństwa, jakie zagrażają ptakom i podkreślenie ich roli we wszystkich ekosystemach oraz w życiu człowieka. Podejmowane są działania edukacyjne dotyczące gatunków zagrożonych w poszczególnych państwach i sposobów ich zachowania w naturalnym środowisku. W ramach działań ekologicznych, w tym dniu zorganizowany został konkurs przygotowany przez uczniów klas 1d, 1e1 i 1e2. Uczniowie wykonali ponumerowane plakaty z informacjami o wybranych ptakach. Zadaniem uczestników konkursu było podanie nazw gatunkowych przedstawionych ptaków. Na pierwsze 10 osób które podały prawidłowe rozwiązania czekały niespodzianki.

Autor: Bernadeta John-Jankowska 2014-10-28 22:00
24 Paź 2014

Rajd górski

 Rajd górski

24 października chętni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w rajdzie w Beskidzie Żywieckim. Celem imprezy była integracja dzieci i młodzieży Województwa Śląskiego, oraz aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w rajdzie górskim, a także uświadomienie osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom o możliwościach aktywnego uprawiania krajoznawstwa i turystyki. Rajd miał również na celu propagowanie kultury, historii oraz walorów turystyczno-krajoznawczych.

Autor: Mirosław Galik 2014-12-03 10:00
23 Paź 2014

Mity i fakty o marihuanie

Mity i fakty o marihuanie

W poniedziałek 20.10.2014 w ramach Programu Profilaktycznego przeprowadzone zostały zajęcia dla uczniów klas pierwszych i drugich na temat: Marihuana - prawda i mity.
Zajęcia poprowadzone były przez pracowników Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii i pozwoliły na uporządkowanie wiedzy na temat uzależnienia oraz tego, w jaki sposób marihuana wpływa na nasze zdrowie.

Autor: Bernadeta John-Jankowska 2014-10-28 22:00
20 Paź 2014

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Szkoła Promująca Zdrowie / PAT. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014