Aktywizowanie młodzieży na lekcjach WF

W ramach realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie już na pierwszym spotkaniu z Rodzicami klas pierwszych, prof. J. Kabza przeprowadził prelekcję na temat aktywizowania fizycznego młodzieży. Rodzicom przedstawione zostały korzyści wynikające z ćwiczeń na lekcjach WF oraz udziału w zajęciach ruchowych poza szkołą. Szkoła to miejsce, które powinno wyrobić w uczniach potrzebę lub nawyk korzystania z kultury fizycznej w przyszłości. Zdrowie i sprawność fizyczna mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne, a udział w lekcjach WF nie tylko poprawia naszą sprawność, ale także uczy zachowań społecznych i moralnych, pomaga budować więzi, integrować i kształtować właściwe postawy. Dlatego niezwykle istotnym jest, aby zarówno Rodzice jak i nauczyciele zachęcali młodzież do uczestnictwa i właściwego wykorzystania zajęć Wychowania Fizycznego.

Autor: Bernadeta John-Jankowska 2014-09-21 20:00
18 Wrz 2014

Współpraca z Rodzicami

Podczas wrześniowych spotkań z Rodzicami, szkolni koordynatorzy projektu Szkoła Promująca Zdrowie przedstawili podstawowe założenia programu. Rodzice zaproszeni zostali do włączenia się i współpracy w ramach realizacji zadań projektu. Koordynatorzy programu zwrócili się z prośbą o pomoc do Rodziców, którym tematyka szeroko pojętej promocji zdrowia jest szczególnie bliska – lekarzy, fizjoterapeutów, instruktorów zajęć sportowych oraz wszystkich Rodziców, którzy mogliby służyć swoją pomocą. Z przyjemnością skorzystamy z Państwa pomocy realizując założenia programu.

Autor: Bernadeta John-Jankowska 2014-09-21 21:00
17 Wrz 2014

Zdrowa żywność

Zdrowa żywność

Do naszego projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” przyłączyła się również Pani Dmitruk, prowadząca nasz szkolny sklepik. Od pierwszego września możemy tam znaleźć pyszne zdrowe sałatki z warzyw i domowe koktaile ze świeżych owoców.

Autor: Bernadeta John-Jankowska 2014-09-11 20:00
11 Wrz 2014

Szkoła Promująca Zdrowie

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła Promująca Zdrowie. Według definicji „szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.”

Autor: Bernadeta John-Jankowska 2014-09-09 21:00
1 Wrz 2014

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Szkoła Promująca Zdrowie / PAT. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014