Szkoła z pasją

Nasza szkoła uczy na najwyższym poziomie, jednocześnie stawia sobie za zadanie indywidualne podejście do potrzeb uczniów, odkrywanie ich uzdolnień i zainteresowań. Dlatego X LO każdego roku przygotowuje bogatą i ciekawą ofertę edukacyjną umożliwiającą uczniom rozwijanie swoich pasji.

Programy edukacyjne w poszczególnych klasach oparte są na tradycji humanistycznej, lingwistycznej i przyrodniczej liceum wzbogacone dodatkowymi zajęciami w zależności od typu klasy (literatura, kultura i sztuka hiszpańska, język łaciński, fizyka w medycynie, informatyka w doświadczeniach, matematyka realistyczna, artystyczne, historia sztuki, podstawy grafiki komputerowej, montażu filmu).

 

Współpracujemy z wieloma uczelniami na Śląsku oraz instytucjami edukacyjnymi i organizacjami pozarządowymi:

 • Instytutem Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
 • Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego,
 • Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego,
 • Instytutem Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
 • Wydziałem Biologii Uniwersytetu Śląskiego,
 • Wyższą Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy,
 • Wyższą Szkołą Bankową,
 • Kolegium Języków Obcych,
 • Śląskim Uniwersytetem Medycznym,
 • Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych,
 • Katedrą Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego,
 • Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową
 • Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką.

 

Proponujemy również naszym uczniom wiele kół zainteresowań:

 • Kółko Fotograficzne,
 • Tu puka sztuka,
 • Szkolne Koło Historii Sztuki,
 • Szkolny Klub Filmowy,
 • Szkolna Grupa Teatralna,
 • Zespół Muzyczno-Wokalny,
 • Koło Miłośników Filozofii,
 • Szkolne Koło Matematyczne,
 • Dziesiątka – szkolna gazeta,
 • SKS,
 • Koło Języka Niemieckiego.

 

W celu podniesienia sprawności językowej uczniów, szkoła realizuje europejskie programy edukacyjne, w ramach których każdego roku ponad 130 uczniów uczestniczy w seminariach i wymianach międzynarodowych:

 • Hiszpania,
 • Włochy,
 • Holandia,
 • Rumunia,
 • Dania,
 • Niemcy,
 • Węgry,
 • Finlandia,
 • Litwa,
 • Belgia.
Autor: Dariusz Banaś 2014-03-22 19:00
22 Marz 2014

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Szkoła z pasją. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014