Zwolnienie ucznia z lekcji

Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły uczeń może zwolnić się z lekcji po wypełnieniu następujących procedur:

  • uzyskanie zgody wychowawcy, dyrektora lub wicedyrektora,
  • dokonanie własnoręcznego wpisu do Księgi wyjść ucznia, która znajduje się przy wyjściu ze szkoły (u Pani Woźnej).

Niedopełnienie któregokolwiek z powyższych wymogów uznane będzie za samowolne opuszczenie szkoły wraz z przewidzianymi konsekwencjami.

Autor: Anna Szymańska 2013-10-16 13:00
16 Paź 2013

Dziennik elektroniczny

Począwszy od 01.10.2013 zastępstwa oraz wszystkie inne ogłoszenia będą się ukazywać wyłącznie w dzienniku elektronicznym .

Autor: Anna Szymańska 2013-10-16 11:00
16 Paź 2013

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Ogłoszenia dla rodziców. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014