A przed wojną to...

A przed wojną to...

Nasi uczniowie po raz kolejny znaleźli się w uczelnianych murach. Celem tej wizyty na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego był udział w wykładzie Narody i wyznania II RP. Prelekcja, wygłoszona przez dr hab. Joannę Januszewską-Jurkiewicz, zorganizowana została w ramach cyklu Źródła kultury europejskiej.

Autor: Tomasz Dreinert 2015-02-24 22:00
17 Luty 2015

Śląskie drogi do wolności

Śląskie drogi do wolności

Po raz kolejny nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach historycznych, dotyczących dziejów Górnego Śląska. Spotkanie zostało przygotowane w ramach cyklu Śląskie drogi do wolności, organizowanego przez Klub Jagielloński w kilku wybranych szkołach. Tym razem klasa 1e1 poznawała zawiłe śląskie losy w trakcie II Wojny Światowej. Zajęcia poprowadzili Maciej Malik oraz Rafał Gawlikowski.

Autor: Tomasz Dreinert 2015-02-03 20:00
28 Sty 2015

Jak funkcjonuje ONZ?

Klasa 2e uczestniczyła w warsztatach na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zajęcia zorganizował Ośrodek Debaty Międzynarodowej, w ramach współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. Do udziału w projekcie zaproszono tylko te szkoły, których uczniowie zakwalifikowali się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Dzięki Maciejowi Czyżowi z 3d nasze liceum znalazło się w tym gronie.

Autor: Tomasz Dreinert 2015-01-24 13:00
21 Sty 2015

Źródła kultury europejskiej

Po raz kolejny odwiedziliśmy gościnne mury Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Tym razem wysłuchaliśmy wykładu pt. Rodzina – cóż to takiego? Było to kolejne spotkanie w ramach cyklu Źródła kultury europejskiej. Tym razem prof. UŚ. dr hab. Ewa Budzyńska zaproponowała rozważania dotyczące kondycji współczesnej rodziny.

Autor: Tomasz Dreinert 2015-01-24 13:00
20 Sty 2015

Schyłek zachodu?

Czy obserwujemy schyłek zachodu? Klasa 1d uczestniczyła w warsztatach dotyczących tego zagadnienia, zorganizowanych przez katowicki Pałac Młodzieży. Zajęcia poprowadził dr Tomasz Kubin, kierownik Pracowni Integracji Europejskiej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Gościnne władze Pałacu Młodzieży zaprosiły na wykład dwa licea katowickie, w tym tradycyjnie nasze. Dzięki temu uczniowie mieli okazję przedyskutować najważniejsze problemy, decydujące o światowej pozycji Europy teraz i w przyszłości.

Autor: Tomasz Dreinert 2015-01-24 13:00
14 Sty 2015

Czy Parlament Europejski to parlament?

Ile parlamentu w parlamencie? Klasa 2e uczestniczyła w warsztatach na temat Parlamentu Europejskiego, organizowanych przez katowicki Pałac Młodzieży. Dr Tomasz Kubin, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, przedstawił strukturę oraz funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. Podkreślając jego wagę jako jedynej wybieralnej instytucji unijnej, zastanawiał się nad tym, ile jest w nim cech tradycyjnie rozumianego parlamentu. W tym celu zaprezentował słuchaczom funkcje i zasady funkcjonowania typowego parlamentu krajowego.

Gościnne władze pałacu Młodzieży zaprosiły na wykład trzy licea, w tym tradycyjnie nasze. Dzięki temu uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej

Autor: Tomasz Dreinert 2014-12-13 21:00
10 Gru 2014

Akademickie X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Warsztaty - X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014