Spacer po Sejmie

Spacer po Sejmie

Przedstawicielki naszej szkoły uczestniczyły w spotkaniu z Posłem na Sejm RP, drem Jerzym Ziętkiem. Pan Poseł osobiście przywitał każdego uczestnika, w tym Natalię Czerwień i Weronikę Stawiarską z klasy 2e. Przy okazji obejrzeliśmy wystawę Karty z dziejów Sejmu, prezentującą historię naszego parlamentu, jednego z najstarszych w Europie.

Mieliśmy okazję wysłuchać dwóch wykładów, przygotowanych przez Wszechnicę Sejmową. Pierwszy dotyczył historii budynków naszego parlamentu, drugi zaś trybu legislacyjnego. Na koniec przeprowadzono Konkurs Wiedzy o Sejmie, który wygrała Natalia Czerwień.

Autor: Tomasz Dreinert 2015-03-25 22:00
25 Marz 2015

Śląsk po jagiellońsku

Śląsk po jagiellońsku

Klasa 2e uczestniczyła w kolejnych warsztatach z cyklu Śląskie drogi do wolności. Są to zajęcia organizowane przez Klub Jagielloński w kilku wybranych szkołach naszego województwa. Tematem ostatniego spotkania była opozycja demokratyczna w okresie Polski Ludowej.

Warsztaty poprowadził Maciej Malik.

Autor: Tomasz Dreinert 2015-03-25 22:00
24 Marz 2015

Matematyka - niekończąca się podróż

Matematyka - niekończąca się podróż

Klasa Ic odwiedziła Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach, w celu wzięcia udziału w XIII Regionalnej Sesji Matematycznej. Sesja zorganizowana została z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Pi, który przypada 14 marca.

Celem spotkania, organizowanego przez II LO im. Marii Konopnickiej w Katowicach, jest promowanie wiedzy i myślenia matematycznego wśród młodych ludzi. Mieliśmy okazję wysłuchać wykładów matematycznych, a także uczestniczyliśmy w mini-koncercie jazzowym.

Autor: Tomasz Dreinert 2015-03-25 22:00
20 Marz 2015

Kreowanie liderów - panel dyskusyjny

Kreowanie liderów - panel dyskusyjny

19.03.2015r. klasa 1e1 uczestniczyła w panelu dyskusyjnym na Uniwersytecie Śląskim – Wydział Prawa na temat „Rola liderów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”. Uczniowie wysłuchali ekspertów, którzy odpowiadali na pytanie w jaki sposób kreuje się liderów w placówkach edukacyjnych i naukowych oraz przez podmioty NGO. W dyskusji eksperckiej uczestniczył prof. Arkadiusz Kurek zajmujący się projektami międzynarodowymi w naszej szkole a także przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, wolontariatu miejskiego, Młodzieżowej Rady Miasta, Instytutu Regionalnego oraz Radny Miasta Katowic. Każdy z ekspertów przedstawiał zalety i wady bycia liderem oraz zastanawiał się czy warto szukać liderów wśród młodzieży i osób dorosłych.

Autor: Arkadiusz Kurek 2015-03-19 17:51
19 Marz 2015

Uzbekistan też się liczy

Uzbekistan też się liczy

Po raz kolejny przekroczyliśmy gościnne progi katowickiego Pałacu Młodzieży. Tym razem klasa 2e miała okazję wysłuchać wykładu pt. Geopolityczne znaczenie środkowoazjatyckich republik byłego ZSRR. Współczesny Uzbekistan. Spotkanie poprowadził dr Tomasz Kubin, kierownik Pracowni Integracji Europejskiej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Najważniejszym gościem była jednak Alfira Tadjitdinova, która opowiedziała zgromadzonym o swojej ojczyźnie.

Autor: Tomasz Dreinert 2015-03-21 19:00
18 Marz 2015

Rozwój uczniów poprzez debaty oksfordzkie

Rozwój uczniów poprzez debaty oksfordzkie

18.03.2015r. uczniowie kl. 1e1 po raz kolejny przeprowadzili debatę oksfordzką w ramach zajęć organizowanych przez Instytut Regionalny. Tym razem temat debaty był „Warto uczestniczyć w życiu publicznym”, co zmotywowało uczniów do głębokich przemyśleń na temat życia publicznego w Polsce. Uczestnicy debaty używając odpowiednich argumentów spierali się ze sobą zachęcając między innymi publiczność oraz przeciwną stronę do aktywnego uczestnictwa w organizacjach publicznych, co z pewnością pomoże im w ich rozwoju.

Autor: Arkadiusz Kurek 2015-03-18 23:36
18 Marz 2015

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Warsztaty - X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014