Jak funkcjonuje ONZ?

Klasa 2e uczestniczyła w warsztatach na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zajęcia zorganizował Ośrodek Debaty Międzynarodowej, w ramach współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. Do udziału w projekcie zaproszono tylko te szkoły, których uczniowie zakwalifikowali się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Dzięki Maciejowi Czyżowi z 3d nasze liceum znalazło się w tym gronie.

Autor: Tomasz Dreinert 2015-01-24 13:00
21 Sty 2015

Źródła kultury europejskiej

Po raz kolejny odwiedziliśmy gościnne mury Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Tym razem wysłuchaliśmy wykładu pt. Rodzina – cóż to takiego? Było to kolejne spotkanie w ramach cyklu Źródła kultury europejskiej. Tym razem prof. UŚ. dr hab. Ewa Budzyńska zaproponowała rozważania dotyczące kondycji współczesnej rodziny.

Autor: Tomasz Dreinert 2015-01-24 13:00
20 Sty 2015

Schyłek zachodu?

Czy obserwujemy schyłek zachodu? Klasa 1d uczestniczyła w warsztatach dotyczących tego zagadnienia, zorganizowanych przez katowicki Pałac Młodzieży. Zajęcia poprowadził dr Tomasz Kubin, kierownik Pracowni Integracji Europejskiej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Gościnne władze Pałacu Młodzieży zaprosiły na wykład dwa licea katowickie, w tym tradycyjnie nasze. Dzięki temu uczniowie mieli okazję przedyskutować najważniejsze problemy, decydujące o światowej pozycji Europy teraz i w przyszłości.

Autor: Tomasz Dreinert 2015-01-24 13:00
14 Sty 2015

Czy Parlament Europejski to parlament?

Ile parlamentu w parlamencie? Klasa 2e uczestniczyła w warsztatach na temat Parlamentu Europejskiego, organizowanych przez katowicki Pałac Młodzieży. Dr Tomasz Kubin, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, przedstawił strukturę oraz funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. Podkreślając jego wagę jako jedynej wybieralnej instytucji unijnej, zastanawiał się nad tym, ile jest w nim cech tradycyjnie rozumianego parlamentu. W tym celu zaprezentował słuchaczom funkcje i zasady funkcjonowania typowego parlamentu krajowego.

Gościnne władze pałacu Młodzieży zaprosiły na wykład trzy licea, w tym tradycyjnie nasze. Dzięki temu uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej

Autor: Tomasz Dreinert 2014-12-13 21:00
10 Gru 2014

Powstania Śląskie jagiellońskim okiem

Powstania Śląskie jagiellońskim okiem

Klasa 1e2 uczestniczyła w warsztatach dotyczących Powstań Śląskich, organizowanych przez Klub Jagielloński. Było to kolejne spotkanie w ramach cyklu Śląskie drogi do wolności, proponowanego wybranym szkołom województwa. Szkolenie poprowadził Maciej Malik.

Uczniowie wysłuchali wykładu na temat Powstań. Był to wstęp do głównej części zajęć, którą stanowiła gra dydaktyczna. Uczestnicy, podzieleni na trzy rywalizujące grupy, odpowiadali na pytania związane z tematyką warsztatów. Rywalizacja była zacięta, gdyż chodziło o wysoką stawkę - zwycięzcy zgarnęli pyszne kopalnioki.

Autor: Tomasz Dreinert 2014-12-13 21:00
8 Gru 2014

Wykład o Unii Europejskiej

Klasa 2e miała okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej. Byliśmy jedną z trzech szkół zaproszonych do gościnnego Pałacu Młodzieży na wykład Unia Europejska wobec aktualnych dylematów integracyjnych. Spotkanie poprowadził dr Tomasz Kubin, naukowiec z Uniwersytetu Śląskiego.

Wykładowca wskazał wewnętrzne oraz zewnętrzne wyzwania Unii. Wśród tych pierwszych omówił kryzys ekonomiczny oraz związane z nim następstwa społeczne i polityczne. Przechodząc do uwarunkowań zewnętrznych, wskazał problem bezpieczeństwa w Europie Wschodniej i na Bliskim Wschodzie, omówił kwestię rozszerzenia Unii (w szczególności o Turcję) oraz zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego.

Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją.

Autor: Tomasz Dreinert 2014-11-26 21:00
26 Lis 2014

Akademickie X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Warsztaty - X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014