Na początku Bóg stworzył niewiastę i mężczyznę...

Dnia 20 listopada br. grupa uczniów naszej szkoły wysłuchała wykładu prof. Krzysztofa Wieczorka na temat: "Na początku Bóg stworzył niewiastę i mężczyznę, a potem pojawiła się ideologia gender". Spotkanie, zorganizowane przez katowicki Pałac Młodzieży, miało miejsce w sali Teatru Cogitatur.

Autor: Tomasz Dreinert 2013-11-21 20:45
20 Lis 2013

Źródła kultury europejskiej

Dania 19 listopada br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie dra hab. Jacka Surzyna na temat "Żydzi - tysiąc lat samotności". Było to drugie w tym roku szkolnym spotkanie z cyklu "Źródła kultury europejskiej", organizowane przez Instytut Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Autor: Tomasz Dreinert 2013-11-21 20:57
19 Lis 2013

Tu puka sztuka - Design

Tu puka sztuka - Design

Uczniowie naszej szkoły spotkali się z Aleksandrą Czaplą-Oslislo, ekspertką do spraw dizajnu i teatru, dziennikarką. 

Podczas ciekawych warsztatów dowiedzieli się czym jest design i do jakich obszarów życia się odnosi. Czym design różni się od dizajnu.

Autor: Jacek Durski 2013-11-30 11:00
15 Lis 2013

Dbajmy o zdrowie

W dniu 15.11.2013 klasy pierwsze uczestniczyły w zajęciach poświęconych profilaktyce chorób nowotworowych. Spotkanie edukacyjne „Czym skorupka za młodu... - wiedza i zdrowe nawyki najlepszą profilaktyką chorób nowotworowych” poprowadziły, już po raz drugi, przedstawicielki Hospicjum Cordis w Katowicach.

Autor: Anna Dudzic 2013-11-17 23:00
15 Lis 2013

Przedsiębiorczość po angielsku?

Przedsiębiorczość po angielsku?

Klasy językowe (1a i 2a) uczestniczyły w dniu 12.11.2013r. w wykładzie prof. W. Momota z Ukrainy na temat zarządzania samym sobą w perspektywie określania i osiągania celów. Była to okazja do słuchania, mówienia oraz interaktywnej zabawy w języku angielskim obrazującej potrzebę precyzyjnego, celowego i przemyślanego planowania własnego życia.

Wykład zorganizowano we współpracy w Wyższą Szkołą Zarządzania Organizacją Pracy w Katowicach.

Autor: Anna Dudzic 2013-11-12 20:00
12 Lis 2013

Warsztaty z historii sztuki w Muzeum Śląskim

Warsztaty w Muzeum Śląskim, w których uczestniczyli nasi uczniowie, rozpoczęły cykl spotkań w ramach Skolnego Koła Historii Sztuki.

W trakcie zajęć uczniowie analizowali obrazy reprezentujące najważniejsze zjawiska i kierunki w sztuce polskiej, począwszy od klasycyzmu, realizmu, poprzez romantyzm, sztukę Młodej Polski, symbolizm, aż po malarstwo okresu międzywojennego.

Autor: Dariusz Banaś 2013-10-30 17:00
30 Paź 2013

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Warsztaty - X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014