Stypendium Socjalne (szkolne)

Uczniowie pełnoletni (lub rodzice uczniów) mogą ubiegać się o stypendium socjalne w terminie od 1 do 15 września.

Kryterium przyznawania stypendium: dochód miesięczny, na osobę w rodzinie, z ostatnich 3 miesięcy, nie może przekraczać 514zł netto (zasiłek wychowawczy 500+ NIE wlicza się do dochodu).

Informacje i wnioski do odbioru u szkolnego psychologa.

Autor: Marcin Kręgiel 2016-08-29 16:00
29 Sier 2016

Dofinansowanie do podręczników

Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (osoby niedosłyszące, niedowidzące oraz z innymi niepełnosprawnościami). Mogą liczyć na zwrot kosztów podręczników i materiałów edukacyjnych.
Prosimy aby te osoby kupowały podręczniki na fakturę (podając dane własne lub rodzica). W razie pytań - prosimy o kontakt ze szkolnym psychologiem poprzez dziennik elektroniczny.

Autor: Marcin Kręgiel 2016-08-16 13:00
17 Sier 2016

Stypendum Inwestujemy w Talenty

Drodzy uczniowie, zachęcamy do ubiegania się o stypendium Marszałka Województwa Śląskiego.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:
a) uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej;
b) zamieszkiwanie w województwie śląskim;
c) uzyskanie wymaganego wyniku z egzaminu gimnazjalnego:
-100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
d) uzyskanie w roku szkolnym 2015/2016 średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych, ICT w wysokości co najmniej 5,00 oraz średniej ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,50;
e) niepobieranie w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 innego stypendium za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości przekraczającej 1 180,00 zł w skali roku szkolnego

Osoby, które spełniają te kryteria - proszę o kontakt z psychologiem szkolnym poprzez dziennik elektroniczny.

Autor: Marcin Kręgiel 2016-08-16 13:00
16 Sier 2016

Pożegnanie

Pożegnanie

Czas, który upłynął można odmierzyć w latach i godzinach. Można też inaczej. W ilości wspólnie spędzonych chwil, w uśmiechach i radości. W ilości ocen wystawionych tym, którzy już dorośli. W dzwonkach szkolnych, które odmierzały czas. I we wspomnieniach, w których jest i będzie.

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym odszedł od nas Arkadiusz Mazur,
były wieloletni dyrektor naszej szkoły.
Społeczność X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

Pogrzeb odbędzie się 4 czerwca w kościele pod wezwaniem Świętych Jan i Pawła Męczenników w Katowicach (ul. Chorzowska 160; dzielnica Dąb). Uroczystości żałobne rozpoczną się o godzinie 11:30 w przykościelnej kaplicy. Msza Święta rozpocznie się o godzinie 12:00.

Autor: Jacek Durski 2016-06-02 08:00
2 Cze 2016

Załatw sprawę przez internet

Załatw sprawę przez internet

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet

Autor: Administrator 2016-05-22 17:00
6 Maj 2016

Savoir-vivre w Miejskiej Dżungli

Savoir-vivre w Miejskiej Dżungli

W kampanii Miejskiej Dżungli oprócz wystaw, akcji parkingowej czy konkursów ważne jest też promowanie idei integracji. Bardzo pomocy w tym obszarze okazał się rewelacyjny poradnik wydany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji pod redakcją Agnieszki Jędrzejczak-Sprychy. Prezentujemy jego fragmenty w galerii oraz zachęcamy do stosowania w praktyce! 

Cały poradnik można pobrać pod adresem:

http://www.integracja.org/portfolio/savoir-vivre-wobec-osob-z-niepelnosprawnoscia/

Autor: Marcin Kręgiel 2016-02-15 23:00
17 Luty 2016

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Z życia szkoły: inne - X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014