Rejestry, ewidencje, archiwa

 

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

 

Szkoła prowadzi:

 • rejestr pism i spraw wchodzących i wychodzących,
 • rejestr wydanych decyzji,
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych dyrektora szkoły,
 • księgi ewidencji uczniów,
 • rejestr wniosków o rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego,
 • rejestr wydanych zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
 • rejestr potwierdzeń odbioru świadectw szkolnych,
 • rejestr zwolnień lekarskich,
 • księgi ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • ewidencję środków trwałych,
 • ewidencję wartości niematerialnych i prawnych,
 • rejestr wypadków uczniów i pracowników,
 • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • ewidencję zbiorów bibliotecznych.

 

 

 

Wytworzenie informacji 18.02.2008: E. Ciesińska
Udostępnienie informacji 18.02.2008: E. Ciesińska
Aktualizacja informacji: 15.10.2019: E. Ciesińska

Autor: Ewa Ciesińska 2008-02-18 00:00
18 Luty 2008

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Rejestry.... All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014