Struktura własnosciowa i majątek

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

 

- Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Katowice.

- Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

- Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul.Karola Miarki 6 o powierzchni 9529m2. Wymienioną nieruchomość stanowią działki o numerach 38 KW 67428, 50/1 KW 67428, 50/2 KW 67428, 51 KW 67428, 63/2 KW 497, zaznaczone na mapie - obręb 42 Bogucice-Zawodzie, stanowiące własność Miasta Katowice. Na nieruchomości znajduje się budynek główny o kubaturze 10986,07m3 posiadający 3 kondygnacje naziemne oraz podpiwniczenie. Powierzchnia użytkowa 2153 m2. Na ww działkach znajdują się 3 boiska szkolne, ogrodzenie, oraz infrastruktura towarzysząca.

- Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach: https://cuwkatowice.bip.gov.pl/

 Baza szkoły:

Szkoła posiada następujące sale dydaktyczne i inne pomieszczenia:

 • Pracownia biologiczna: 1
 • Pracownia fizyczna: 1
 • Pracownia komputerowa:2
 • Sale lekcyjne: 17
 • Biblioteka:1
 • Sala gimnastyczna : 1
 • Pomieszczenie wielofunkcyjne: 1
 • Siłownia: 1
 • Gabinet opieki przedmedycznej: 1
 • Gabinet pedagoga: 1
 • Bufet: 1
 • Pomieszczenia administracyjne: 4
 • Pomieszczenia gospodarcze: 4

 

Wytworzenie informacji 18.02.2008: E. Ciesińska
Udostępnienie informacji 18.02.2008: E. Ciesińska
Aktualizacja informacji 15.10.2019: E. Ciesińska

Autor: Ewa Ciesińska 2008-02-18 00:00
18 Luty 2008

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Struktura własnościowa i majątek. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014