Okrągły Stół historyków

We wtorek, 9 grudnia 2014 r., na zaproszenie ambasady litewskiej na Białorusi, nauczyciel naszego liceum, dr Krzysztof Tracki, brał udział w promocji swojego nowego opracowania książkowego - dzieła napisanego przez ostatniego kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego Joachima Litawora Chreptowicza pt. O prawie natury. Książka ukazała się w trzech językach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów - polskim, litewskim i białoruskim. Edycję doprowadził do skutku JE ambasador litewski Evaldas Ignatavićius. Promocji książki towarzyszyła konferencja naukowa, poświęcona postaci Chreptowicza - "okrągły stół" historyków Polski, Białorusi i Litwy. Stronę polską reprezentował dr Krzysztof Tracki.

Oto linki do wydarzenia (także białoruskojęzyczne):

http://pogon.lt/powiadomienia-z-bialorusi/1500-o-joachimie-litawrze-chreptowiczu-i-jego-dziele-o-prawie-natury-po-dwoch-wiekach-.html

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=112193&lang=ru&rubricId=424 

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=112213&lang=ru&rubricId=424

Autor: Tomasz Dreinert 2014-12-18 21:00

Zdjęcia do artykułu
Miejsce wydarzenia

Ambasada Litwy na Białorusi Mińsk, ul. Zacharova 68
 

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Z życia szkoły: inne - X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014