Paderewa w programie Twoje Dane – Twoja Sprawa.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest on skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli. To systemowy projekt realizowany na skalę ogólnopolską.
Podstawowym celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek oświatowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Jednym z bardzo ważnych priorytetów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest edukacja. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), organ nadzorczy ma za zadanie upowszechniać w społeczeństwie wiedzę o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych w tym zakresie do dzieci i młodzieży. Program „Twoje dane – Twoja sprawa” od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci i młodzież zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz innych wydarzeń tematycznych, przy wykorzystaniu gier i zabaw.

Szczegółowe informacje na temat programu "Twoje Dane - Twoja Sprawa" można znaleźć na stronie UODO pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts

 

Autor: Barbara Cholewa 2021-01-16 20:00

Zdjęcia do artykułu
X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

..::XLO online::... All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014