Tytuł honoris causa dla prof. Lagarde'a

13 września 2019r. klasa 2e uczestniczyła w wydarzeniu nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. Paulowi Lagarde. 

 

 

Uroczystość odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Prof. Paul Lagarde to jeden z najwybitniejszych współczesnych prawników zajmujących się prawem prywatnym międzynarodowym. Jest cenionym autorem licznych publikacji służących rozwojowi tej dyscypliny, które na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci stanowiły źródło inspiracji dla przedstawicieli nauki i praktyki prawa na całym świecie, w tym także w Polsce. Prof. Paul Lagarde uczestniczył w licznych delegacjach rządowych i grupach eksperckich, które wniosły duży wkład w opracowanie instrumentów prawa międzynarodowego mających doniosłe znaczenie dla rozwoju współpracy międzynarodowej państw europejskich. Młodzież wyjątkowo zainteresowała tematyka prac profesora, który zwrócił uwagę w swym wykładzie na potrzebę ujednolicenia norm prawnych w zglobalizowanej rzeczywistości XXIw. Profesor podkreślił, iż prawo winno być proste i zrozumiałe dla jego użytkownika - obywatela - czym zwrócił uwagę również na polski stan prawny.

Autor: Łukasz Wilk 2019-09-18 12:00

Zdjęcia do artykułu


X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Z życia szkoły - X LO im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014