Rekrutacja „ChemiK – Chemia + Kompetencje”

Uczniowie i uczennice zainteresowani udziałem w Projekcie, spełniający warunki określone w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „ChemiK – Chemia + Kompetencje” http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-402019 proszeni są o dostarczenie do dnia 10.04.2019 r., podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DLA KANDYDATA DO PROJEKTU „ChemiK – Chemia + Kompetencje”
http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20194001b.pdf

Dokument należy dostarczyć do Koordynatora ze strony szkoły: nauczyciela chemii – Aleksandry Cesarz

Informacje na temat Projektu oraz rekrutacji znajdują się na stronie:
http://chemia.us.edu.pl/chemia/pracownik/projekt-chemik/projekt-chemik

Autor: Aleksandra Cesarz 2019-03-27 22:30

Zdjęcia do artykułu


X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

..::XLO online::... All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014