Nowy projekt europejski!

W październiku br. XLO rozpoczęło realizację projektu „Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku”, dofinansowany z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”.

Celem projektu jest podniesienie wyników nauczania języków obcych oraz innych przedmiotów nauczanych przez nauczycieli języków obcych, tak aby wyrównać szanse edukacyjne naszych uczniów i umożliwić im odniesienie sukcesu zawodowego, edukacyjnego i społecznego. W ramach projektu 3 nauczycieli języków obcych weźmie udział w szkoleniach zagranicznych we Włoszech, na Malcie oraz w Hiszpanii. Następnie podzielą się oni swoimi umiejętnościami z pozostałymi nauczycielami, by i oni mogli zastosować je w praktyce.

 

Zwiększenie atrakcyjności lekcji oraz wzmocnienie motywacji uczniów ma nastąpić, między innymi, poprzez nabycie i udoskonalenie przez nauczycieli umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii, poznanie nowych metod i technik nauczania, zintegrowanie nauczania języka obcego z przedmiotami ogólnokształcącymi, poprawienie kompetencji nauczyciela w zakresie znajomości nauczanego języka obcego, jego kultury i realioznawstwa. Udział w projekcie wyposaży również nauczycieli w narzędzia pozwalające na efektywniejszą pracę z grupami o zróżnicowanym poziomie zaawansowania, uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz szczególnie uzdolnionymi. Ponadto, udział w szkoleniach pozwoli na rozwinięcie współpracy z nauczycielami z innych krajów, co zaowocuje nowymi projektami, które wzbogacą ofertę szkoły.

W rezultacie oferta edukacyjna naszej placówki będzie bardziej atrakcyjna, a to podniesie jej konkurencyjność na rynku oświatowym.

Dofinansowanie projektu z UE: 33 521,80 zł.

Autor: Anna Dziechciarz 2018-11-22 17:00

Zdjęcia do artykułu


Miejsce wydarzenia

XLO ul. K. Miarki 6, Katowice
 

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Projekt PO WER. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014