Ponownie Banhof – tym razem w Muzeum Śląskim

10 kwietnia w Muzeum Śląskim odbył się Kongres Oświaty Katowice 2018, kontynuując tradycję rozpoczętą w 2013 roku na Uniwersytecie Śląskim. Tegoroczna edycja jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Śląskiego (reprezentowanego przez Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego), Miasta Katowic oraz Muzeum Śląskiego. UNICEF Polska objął wydarzenie honorowym patronatem.

Głównym celem Kongresu jest wymiana poglądów, pomysłów i idei w gronie osób realizujących i odpowiedzialnych za kształcenie dzieci i młodzieży – nauczycieli, psychologów i pedagogów, a także dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół wszystkich szczebli oraz tworzenie trwałej platformy wymiany idei edukacyjnych.

Uczestnikom Kongresu zaprezentowany został spektakl „Bahnhof” Krystiana Gałuszki w brawurowym wykonaniu uczniów X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach, Filipa Bałazego z kl.3d i Pawła Piguły z kl.3c. Jego akcja rozgrywa się na katowickim dworcu – zarówno w Kattowitz, jak i w Katowicach oraz Stalinogrodzie. Jej premiera miała miejsce na Scenie w Galerii Teatru Śląskiego w czerwcu ubiegłego roku. Po przedstawieniu dr Lucyna Szczawińska omówiła  rolę edukacji regionalnej w liceum ogólnokształcącym, w praktyce nauczyciela polonisty, na przykładzie spektakli zrealizowanych przez teatr szkolny w X LO podczas ostatnich kilkunastu lat. Ponadto przedstawiła wszelkie inne formy edukacji regionalnej podejmowane w naszym liceum.

Autor: Lucyna Szczawińska 2018-04-10 09:16

Zdjęcia do artykułu


X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

..::XLO online::... All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014