Certyfikaty XLO w Katowicach

Certyfikaty przyznane X Liceum Ogólnokształcącemu im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

 • Szkoła z klasą
 • Europejski Znak Innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych
 • CLIL w praktyce szkolnej
 • Odznaka Jakości eTwinning
 • Certyfikat za realizację projektu Debat Oxfordzkich
 • Chrońmy Dzieci - przyznany przez MEN i FDDS
 • Szkoła Zaangażowana Społecznie
 • Profilaktyka A Ty - przyznawany przez Komendę Głową Policji
 • Szkoła Laureatów Miejskich Konkursów Profilaktycznych
 • Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 • Certyfikat uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz czynnego udziału w warsztatach podnoszących wiedzę o prawie w ramach programu Dzień z Prawem
 • Certyfikat potwierdzający udział w ogólnopolskim konkursie na plakat Stop dopalaczom zorganizowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego

Autor: Jacek Durski 2018-04-21 21:55

Zdjęcia do artykułu

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Certyfikaty. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014