Jubileusz 60-lecia XLO

W dniu 20 czerwca 2009 roku w Filharmonii Śląskiej miała miejsce gala obchodów jubileuszowych 60-lecia szkoły, w której uczestniczyli Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, Dyrektor Wydziału Nadzoru KO Bożena Marzec, Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Forajter, przedstawiciel arcybiskupa ks. prałat Marceli Cogiel, przedstawiciele wyższych uczelni (AE, UŚ, WSZOP), związków zawodowych oraz licznie zebrani absolwenci roczników maturalnych 1952-2009 i reprezentanci samorządów klasowych.

Głos zabrali:
Prezydent Miasta Katowice – nawiązał do roli i miejsca szkoły w mieście oraz podkreślił znaczenie udziału liceum w 10-ciu europejskich programach edukacyjnych;
Śląski Kurator Oświaty – dokonał analizy osiągnięć szkoły oraz zwrócił uwagę na szczególną wartość wychowawczą postaci I.J. Paderewskiego w czasach obecnych;
Dyrektor Szkoły – syntetycznie przedstawił ważne okresy w życiu szkoły, ze szczególnym podkreśleniem zasług profesorów w 60-letniej historii oraz przywołał najważniejsze wydarzenia, które zdecydowały o współczesnym kształcie liceum.
Przewodniczący Rady Miasta – wspomniał o fakcie dobrej znajomości szkoły, ponieważ jego żona i syn są absolwentami liceum.
W imieniu absolwentów głos zabrał dr Andrzej Szteliga, Radca Minister Ambasady RP
w Paryżu – poczynił refleksje osobiste z czasów lat szkolnych i jednocześnie zaprosił wszystkich absolwentów, by poczuli się edukacyjnymi spadkobiercami współczesnej twarzy liceum, popularnie zwanej „Paderewy”.
Program artystyczny wypełnili:
Absolwenci szkoły: aktorka Ewa Ziętek, skrzypek Henryk Gembalski, solistka operowa Dagmara Świtacz, tegoroczni absolwenci Aleksandra Adamska śpiew, Marek Anton fortepian oraz chór szkolny. Ponadto gościnnie wystąpił solista Opery Bytomskiej Maciej Komandera z akompaniatorem.

Autor: Arkadiusz Mazur 2009-06-22 08:34 Edycja: 2013-09-28 11:40

Akademickie X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

..::XLO online::... All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014