Przeciw wykluczeniu społecznemu

Młodzież ze szkolnego Koła Psychologii Społecznej (PatPortu) brała udział w warsztatach antydyskryminacyjnych, w ramach projektu Kuźnia Różnorodności realizowanego przy wsparciu Urzędu Miasta Katowice. To wspólna inicjatywa Regionalnego Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia Tęczówka, Muzułmańskiej Fundacji  Pomocy, Fundacji Futprints i Stowarzyszenia Aktywne Życie.

W ramach projektu w szkołach  przeprowadzone będą spotkania  z  przedstawicielami  organizacji  pozarządowych
działających na rzecz grup wykluczanych i marginalizowanych, np. osób niepełnosprawnych, osób społeczności  LGBT,  osób  starszych,  mniejszości  religijnych  czy  kulturowych   a   także bezdomnych czy bezrobotnych.

Autor: Marcin Kręgiel 2017-11-21 19:00

Zdjęcia do artykułuPraca w zespołach


Praca w zespołach


Patport na warsztatach

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Szkoła Promująca Zdrowie / PAT. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014