Odrzański Spływ Wiosenny

Jak co roku chętni uczniowie naszej szkoły mieli możliwość brać udział w Spływie Odrzańskim Chorągwi Śląskiej ZHP.Uczniowie naszej szkoły zostali harcerzami 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej w Katowicach Szopienicach Płynęło nas pięcioro Kanałem Gliwickim -szlakiem kpt. Roberta Oszka, raz dwoje dodatkowymi szlakami. Spływ rozpoczęliśmy w porcie przeładunkowym w Gliwicach Łabędach.Dopłynęliśmy do Zdzieszowic aby w niedzielę zakończyć spływ uroczystym apelem pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na Górze Św.Anny

Odrzański Spływ Wiosenny jest tradycyjną imprezą organizowaną w ramach akcji AMAR. Spływ ma charakter zlotu gwiaździstego drużyn płynących trzema szlakami głównymi: kpt. Roberta Oszka, phm. Stanisława Wolnego "Baranka", ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego "Wawelberga" oraz szlakami dodatkowymi z metą na śluzie w Zdzieszowicach. Cele spływu: Upamiętnienie walk Ślązaków o swoją tożsamość w trzech Powstaniach Śląskich. Zakończenie spływu na Górze Świętej Anny i jego majowy charakter wiąże się szczególnie z wydarzeniami III Powstania Śląskiego; Spotkanie harcerzy z różnych drużyn, umożliwiające wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń, zapoznanie się ze zwyczajami panującymi w różnych środowiskach; Przybliżenie walorów krajobrazowych naszej ziemi i kultury jego mieszkańców oraz rozbudzenie wrażliwości na naszą śląską przyrodę; Zapoznanie się z gospodarką wodną Górnego Śląska. Zwiedzanie budowli hydrotechnicznych oraz zakładów z tą gospodarką związanych.

Autor: Mirosław Galik 2017-05-26 06:00

Zdjęcia do artykułu


Miejsce wydarzenia

Kanał Gliwicki,Odra ,Góra Świętej Anny Gliwice Łabędy,Ujazd, Zdzieszowice
 

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

..::XLO online::... All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014