Tu puka sztuka - Pablo Picasso

Dnia 25 listopada br. odbyły się drugie warsztaty z cyklu Tu puka sztuka pt. W sztuce 1+1 może dać każdą liczbę z wyjątkiem 2. Pablo Picasso.

Na zajęciach uczestnicy mieli okazję zapoznać się z biografią słynnego artysty. Prześledzono drogę rozwoju artystycznego oraz wpływ, jaki wywarły wydarzenia z życia twórcy na dzieła, które tworzył. Zanalizowano najsłynniejsze prace Picassa między innymi dzieło będące symbolem walki przeciw faszyzmowi, „Guernica”.

Spotkania organizowane są w naszej szkole raz w miesiącu w ramach współpracy XLO z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach. 

Więcej zdjęć można zobaczyć w profilu Tu Puka Sztuka.

Autor: Jacek Durski 2012-11-26 13:15 Edycja: 2013-09-28 11:40

Zdjęcia do artykułu

Przed nami Guernica
Przed nami Guernica
Na początku wszystko wydawało się takie skomplikowane...
Na początku wszystko wydawało się takie skomplikowane...
Otwarte umysły dały radę
Otwarte umysły dały radę
W sztuce 1+1 może dać każdą liczbę z wyjątkiem 2
W sztuce 1+1 może dać każdą liczbę z wyjątkiem 2
Pablo Picasso
Pablo Picasso

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

..::XLO online::... All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014