Szkoła widzenia czyli jak czytać fotografię

Szkoła widzenia czyli jak czytać fotografię

Dnia 27 października br. odbyły się pierwsze warsztaty z cyklu Tu puka sztuka pt. Szkoła widzenia czyli jak czytać fotografię. Spotkania organizowane są w naszej szkole raz w miesiącu w ramach współpracy XLO z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach.

Autor: Jacek Durski 2012-11-03 18:38
27 Paź 2012

MUNOP 2012

MUNOP 2012

Dnia 26 października w naszej szkole już po raz drugi odbyły się pokazowe symulacje obrad ONZ w języku angielskim, wzorowane na międzynarodowych seminariach typu MUN (Model United Nations). Seminaria te są częścią międzynarodowych programów realizowanych od lat przez naszą szkołę (m.in. w Rzymie, Alkmaar, Lubece, Hamburgu czy od tego roku w Bukareszcie). Pomysł zorganizowania pierwszego MUNOPu (Model United Nations of Paderewski) narodził się rok temu, a jego twórcą i zarazem głównym organizatorem od dwóch lat jest uczennica Marta Lange (klasa 3a).

 

Autor: Joanna Banaś 2012-11-28 19:32
26 Paź 2012

I miejsce w woj. konkursie teatralnym

I miejsce w woj. konkursie teatralnym

Dnia 26 października, w Tychach, odbył się etap rejonowy IV Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o Charakterze Profilaktycznym „Proforma”, w którym zwyciężyła grupa teatralna z naszej szkoły - „Niechciani goście” z 2d,  pod opieką prof. L. Szczawińskiej.

Tym samym uczniowie będą reprezentantami rejonu w następnym, wojewódzkim etapie tegoż konkursu.

 

Autor: Ewa Mikuła 2012-10-29 20:01
26 Paź 2012

Wymiana z Barceloną - przyjęcie gości

W dniach 3-10 października byliśmy gospodarzami corocznej polsko-hiszpańskiej wymiany młodzieży w ramach projektu "Na skrzyżowaniu kultur". Program pobytu obejmował  zajęcia warsztatowe w szkole oraz wyjazdy edukacyjne przybliżające  Katalończykom z Barcelony kulturę naszego kraju. Pobyt w szkole oraz udział w zajęciach integracyjnych i lekcyjnych był okazją do praktycznego posługiwania się językiem hiszpańskim i angielskim, obserwacji i porównań obu systemów edukacyjnych oraz codziennego szkolnego życia.

 

Autor: Anna Dziechciarz 2012-11-21 16:52
3 Paź 2012

Wymiana z Niemcami (Monachium)

Nasza szkoła w czerwcu 2012r. gościła uczniów z Monachium w ramach współpracy międzyszkolnej. Wymiana ta była dofinansowana przez Fundację Polsko-Niemiecką. Uczniowie uczestniczyli we wspólnych zajęciach organizowanych przez nauczycieli polskich: j. polskiego, sportu, wiedzy o społeczeństwie. Grupa młodzieży wraz opiekunami niemieckimi oraz polskimi mogła wyjechać do Krakowa, Wieliczki, obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau czy kopalni węgla kamiennego „Guido” w Zabrzu. Wspólne zajęcia sportowo – naukowe przybliżyły naszym sąsiadom z za miedzy historię Polski oraz wspólną historię Górnego Śląska i Katowic. Spotkania młodzieży utrwaliły kontakty między narodami i pokazały radość ze wspólnie spędzonego czasu. Opiekę nad wymianą sprawował prof. Arkadiusz Kurek. W październiku 2012r. rewizyta. Mamy nadzieję na równie pozytywne odczucia uczniów polskich w Niemczech.

 

adres Monachium Niemcy

Autor: Arkadiusz Kurek 2012-08-19 16:12
19 Sier 2012

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Z życia szkoły - X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014