X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

VII Festyn Ekologicznym „Szopienice-Borki”

W sobotę uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami uczestniczyli w VII Festynie Ekologicznym „Szopienice –Borki”. Wspólnie z harcerzami 10 HDŻ, uczniami ZKSO nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka, Młodzieżową Drużyną Pożarniczą i uczniami SP nr 10 z Mysłowic posprzątaliśmy brzegi zbiorników wodnych stawu Morawa i Borki.  Na uroczystym apelu wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba podziękował nam za wieloletnie zaangażowanie w poprawię stanu środowiska naturalnego parku Krajobrazowo Przyrodniczego Szopienice Borki.

W tym roku wśród uczestników sprzątania było 176 harcerzy, uczniów i strażaków, a wszystkich uczestników festynu na zakończenia sezonu nawigacyjnego 10 HDŻ gości, rodziców i osób towarzyszących kilkuset . W czasie festynu chętni uczniowie mieli możliwość pływać kajakami i kanadyjkami, uczestniczyć w konkursie ekologicznym. Dla wszystkich było ciasto i harcerska grochówka. Na zakończenie sprzątania wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania w formie dyplomów, a uczestnicy konkursu ekologicznego nagrody rzeczowe.

Zapraszam w kwietniu na kolejny festyn „Posprzątamy Morawę Borki po zimie”.

Autor: Mirosław Galik 2021-10-20

 


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach