Struktura własnościowa i majątek

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Katowice. Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

 

Wytworzenie informacji 18.02.2008: E. Ciesińska
Udostępnienie informacji 18.02.2008: E. Ciesińska
Aktualizacja informacji 30.09.2014: E. Ciesińska

Autor: Ewa Ciesińska 2008-02-18 13:22 Edycja: 2014-09-28 11:40

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Z życia szkoły - X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014